The reality of Horsewhispering by Paul M. Pedersen


How come some can and some can´t ? Realisation comes as a result of an English survey of nervetransmissionspeed (NTS) , claiming it is heridative.


This lead us to realise that sucsess in communicating with animals depends on whitch factors that meet, like a faster NTS person meets a slower NTS animal. Courses offered must then be to learn tools to help communicating.


Another conclution would be that all wild animals would be fast NTS, as others would not survive to breed. Domestic animals (and humans) are not bread with this criteria, in horsebreeding the fast NTS is avoided as they are difficult to ride for most people.


When fast meets fast, spectacular things may evolve.


A person with fast NTS is maybe called oversensitive and will show good and fast overview.


Sandheden om hestehviskeri, af Paul M. Pedersen


Hvordan kan det være at nogen kan og andre ikke ? Det viser resultatet af en undersøgelse i England af nervetransmissionshastighed der angiver at det er en medfødt faktor.


Vi kan udlede heraf at evnen til at kommunikere med dyr er afhængig af hvilke faktorer der mødes. Det vil sige at en persons held med kommunikationen afhænger af at dyrets faktor er langsommere end personens. Når der tilbydes kurser er det så for at lære hjælpeværktøjer at kende.


En anden konklusion er at vilde dyr alle er hurtige idet der kun avles hurtige individer, andre overlever ikke, derimod avles vores husdyr (og os) ikke ud fra det kriterium, faktisk søger man i hesteavlen at undgå de hurtige idet de er vanskelige for de fleste at ride på.


Når hurtig møder hurtig kan spektakulære ting ske.


En person med hurtig faktor kaldes sommetider overfølsom og vil have et godt og hurtigt overblik.